מדיניות פרטיות

זוהי מדיניות פרטיות ("מדיניות פרטיות") אשר מסדירה את האופן שבו אנו, סיסוטריה בע"מ ("החברה", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") עושים שימוש במידע אישי (כהגדרתו להלן) אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגבי יחידים בקשר לשימושם באתר  CISOTERIA בכתובת www.cisoteria.com ("האתר"), בתוכן ובשירותים הניתנים על ידינו.

1. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ("תנאי השימוש"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.

2. הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשה מרצונך החופשי. בשימושך בשירותי האתר, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בזאת. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכנס ואל תעשה שימוש אחר בשירותים. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה פירושו שאתה מקבל על עצמך שינויים אלה. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם היא (והאתר), מתייחסת לגברים ולנשים כאחד.

3. איזה מידע אישי החברה אוספת וכיצד החברה אוספת את המידע האישי. "מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת מייל, כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת או פרטי קשר אחרים. אולם, החברה מקבלת ו/או אוספת מידע אישי ממך בדרכים הבאות:

3.1.      בקשת "הדגמה". אם תשלח אל החברה בקשת "הדגמה" (request a demo), תידרש לספק לחברה מידע מסוים כגון שמך, החברה בה אתה מועסק,  וכתובת המייל שלך.

3.2.      שימוש במחשבונים שבאתר. אם תבקש לעשות שימוש במחשבונים המוצעים באתר, תתבקש לספק לחברה מידע מסוים כגון שמך, טלפון נייד וכתובת המייל שלך.

3.3.      בקשת "צור קשר". אם תשלח אל החברה בקשת "צור קשר", באמצעות הכפתור הייעודי לכך באתר ייתכן שתידרש לספק לחברה מידע מסוים כגון שמך, טלפון נייד וכתובת המייל שלך.

4. האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אישי. החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי שמסרת לחברה ו/או במידע שנאסף אצל החברה בדרכים הבאות:

4.1.      על מנת לספק את השירותים באתר ולשפר אותם ולטובת עדכונים שאנו עשויים לערוך באתר.

4.2.      על מנת להשיב לפניותיך לחברה.

4.3.      על מנת ליצור אתך קשר (לרבות באמצעות דוא"ל ו- סמס) לצורך שליחת עדכונים ומידע על החברה, מוצריה ושירותיה.

5. שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים. אנו עשויים להעביר את המידע האישי במקרים הבאים:

5.1.      אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם ספקי צד שלישי ושותפים שלנו אשר מסייעים לנו במתן השירותים שלנו לך ולמשתמשים אחרים מטעם הלקוח. מידע כאמור יכול שיועבר למדינות אחרות (למשל עבור אחסון בענן). אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להתקשר ו/או להיות במגע עם ספקי שירות צד שלישי וצדדים אשר מפרסמים מדיניות פרטיות המסדירה את האופן שבו הם מעבדים את המידע האישי.

5.2.      אנו נהיה רשאים לגלות את המידע האישי שלך ו/או כל מידע שנאסף באמצעות השירותים אם נסבור, על פי שיקול דעתנו, בתום לב, שהגילוי של מידע זה מסייע או נחוץ באופן סביר לצורך (א) ציות לכל דין, תקנה, הליך משפטי או בקשה של כל ערכאה או רשות מוסמכת ורשות ממשלתית, (ב) אכיפת תנאי המשתמש של האתר, לרבות חקירות של הפרות פוטנציאליות של תנאי המשתמש; (ג) גילוי, מניעה או התייחסות אחרת למרמה או לסוגיות אבטחה; או (ד) הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של החברה, שלך או של משתמשים אחרים, או של הציבור.

5.3.      אנו נהיה רשאים לגלות את המידע האישי שלך ו/או כל מידע שנאסף באמצעות השירותים במסגרת העברה חוקית של פעילות החברה לתאגיד אחר שיפעיל את האתר או חלקים ממנה לרבות במסגרת  עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים (כולם או חלקם) ו/או פשיטת רגל.

6. שימוש במערכות אנליטיות-Google Analytics . האתר עשוי לעשות שימוש בכלי מחקר אנליטיים שונים לצורך שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. בין היתר, החברה עושה שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על ידך, באילו אתרים אחרים ביקרת קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. החברה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות משתמשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/.  .

ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

7. Cookies. האתר עשוי להשתמש ב- Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מה- Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה- Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, עליך לדעת שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

8. שימוש במידע אנונימי. החברה עשויה לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה, בין היתר, על מנת לשפר את שירותיה, ועל מנת לבצע ניתוחים סטטיסטיים על אודות השירותים אותם החברה מספקת. "מידע אנונימי" פירושו מידע שאינו כולל זיהוי של משתמש יחיד, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים.

9. בחירה. בכל עת תוכל לבחור אם לספק או לגלות מידע אישי או לא. יחד עם זאת, אם תבחר שלא לספק מידע אישי שהינו חובה, יתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים.

10. גישה/ דיוק. ככל שאתה מספק לנו מידע אישי, אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. אם תרצה למחוק או לתקן חלק מהמידע האישי שלך, תוכל לעשות זאת באופן עצמאי בכל עת באמצעות עדכון או מחיקת פרטים מהפלטפורמה.

11. אבטחה. אבטחת המידע האישי חשובה לחברה. החברה פועלת על פי דין ובהתאם לתקנים מקובלים בענף, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מנהליים, פיזיים וטכניים נאותים, על מנת להגן על המידע האישי שלך. ואולם, אף שיטה או העברה באמצעות האינטרנט ואף שיטת אחסון אלקטרוני הינה בטוחה ב- 100%. לפיכך, למרות שהחברה שואפת לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, לא תוכל החברה להבטיח בטחון וסודיות מוחלטים. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור עם החברה קשר בכתובת המייל: support@cisoteria.com.

12. התחייבות. החברה מחויבת להגן על הפרטיות שלך. הגנה על הפרטיות שלך באופן מקוון הוא תחום מתפתח ואנו מפתחים כל הזמן את השירות כך שיעמוד בדרישות אלו. אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה או בנוגע למידע האישי שלך שהחברה עשויה לאחסן ולעשות בו שימוש, אנא צור קשר עמנו בכתובת המייל support@cisoteria.com.

עודכן לאחרונה: נובמבר 2020.