CISOteria - פלטפורמה לניהול אבטחת מידע ורגולציה

מערכת בינה מלאכותית בענן (SaaS) למדידה וכימות של סיכוני סייבר, ניהול סיכונים ותפעול שוטף

פלטפורמה ממוקדת סיכונים, מוגנת כפטנט, המאפשרת ניהול, יישום ותעדוף של כל פעילויות הסייבר והרגולציה היומיומיות – מבקרות ועד למצגות הנהלה ודירקטוריון

✓  מעקב אחר ציון סיכון הסייבר של ארגונכם

✓   ניהול ובקרה של יישום מדיניות ונהלי אבטחת מידע

✓   שליטה בתפעול בקרות ומשימות שוטפות

✓   פיקוח יומי של רמת הפרואקטיביות של הארגון

✓   השוואה לארגונים מקבילים

✓   מעקב אחר שכבות ההגנה

✓   תאימות לרגולציות ותקנים – ISO27001, Privacy, NIST

כיצד עובדת CISOteria

צבירת ידע ומומחיות, מבוסס חוקים, ממקורות פנימיים וחיצוניים 24/7

מערכת מומחה מבוססת חוקים המתעדכנת ברמה יומית ומאגדת את הידע שלה ממקורות פנימיים וחיצוניים

  • ניטור ומעקב שוטף אחר כל הפעילויות ובקרות אבטחת המידע בארגון ובתעשייה מיישום מוצרים ועד תפעול תהליכים ונהלים
  • אחסון כל הנתונים במאגר מידע מרכזי
  • חישוב הסיכונים העסקיים והתאימות לתקנות
  • השוואת המוכנות ומידת הפרואקטיביות לחברות מקבילות בעלות רמות סיכון דומות
  • הנגשת המלצות מתועדפות ליישום פעילויות ובקרות להפחתת הסיכון ותאימות לתקנות

תכונות עיקריות

ניהול תאימות לרגולציות כגון: הגנת הפרטיות, ISO27001, NIST CSF

פיקוח פרואקטיבי על יישום מדיניות ונהלים

ניהול סיכונים אופטימלי

המלצות מומחים מותאמות לארגון

ניהול קל ופשוט של תהליכי סגירת פערים וחשיפות

ניהול יעיל וממוקד של מבדקי חדירה וסקרי סיכונים

מעקב אחר ציון סיכון הסייבר של ארגונכם

ניטור סיכונים לנכסי המידע
תכנון ותעדוף פעילויות על סמך מצב חשיפת נכסי הארגון לסיכוני סייבר. לא עוד ניחושים "מושכלים"!
ניתוח מגמות הסיכון
קבלת החלטות על בסיס ניתוח יעילות המשימות והבקרות.

שליטה בתפעול בקרות ומשימות שוטפות

שליטה בבקרות שלכם
ניהול יישום פעילויות אבטחת מידע – הקצאה, ניטור וקבלת התראות לביצוע משימות. נראות ושליטה!
הפחתת הסבירות לאירועי סייבר
יותר שליטה, פחות חשיפות.

פיקוח יומי של רמת הפרואקטיביות של הארגון

עקבו אחר המוצרים והנהלים שלכם
בנו ארכיטקטורת אבטחת מידע כוללת, התאימו אותה לנכסים העסקיים של הארגון – והציגו את סטטוס יישום הבקרות 24/7!
מגמת ציון הפרואקטיביות, CPI, היא קריטית לניתוח המצב
נתחו מה עוזר ומה לא, ונתחו כיצד רמת הפרואקטיביות של הארגון משפיעה על רמת החשיפה לסיכונים.

ניהול ובקרה של יישום מדיניות אבטחת מידע

הסירו אבק מהמדיניות של ארגונכם
היפכו את המדיניות והנהלים שעל המדף לתהליכי עבודה סדירים – וצרו תרבות אבטחת מידע ארגונית.
השתמשו במדיניות כמנוף להגברת אבטחת הסייבר
המירו את המדיניות והנהלים למשימות חוזרות / בקרות.

השוואה לארגונים מקבילים

הצדיקו את השקעותיכם באבטחת מידע
השוו את הוצאות אבטחת המידע שלכם לחברות מקבילות בעלי רמות חשיפה דומות. לא עוד קבלת החלטות ללא מידע!
קבלו החלטות מושכלות יותר
מפגש והשוואת הנתונים שלכם עם אלו של חברות מקבילות – ושל התעשייה – מאפשרים לכם לקבל החלטות טובות וחכמות יותר.

מעקב אחר שכבות ההגנה

הבניית שכבת ההגנות לארגונכם
הגדירו, בנו ועיקבו אחר שכבות ההגנה של מרכזי המחשוב שלכם על-מנת לשמור על נכסי המידע של ארגונכם. חברו בין האנשים, התהליכים והטכנולוגיה.
נהלו את מאגר הידע של ארגונכם בסייבר
יכולת חיפוש מלאה מאפשרת לכם לשלוט ביישום שכבות ההגנה בכל רגע נתון.

תאימות לרגולציות ותקנים

יישום ISO27001, Privacy, NIST בקלות
ניתוח פערי התאימות שלכם מוכן: הקצו משימות לסגירת פערים, צפו בהתקדמות שלהם – והכל בשבועות ולא בחודשים!
התאימו את הרגולציה לבקרות אבטחת מידע שוטפות
ממשל תאגידי, ניהול סיכונים, תאימות לרגולציות, הכל מלוח מחוונים אחד.

יתרונות CISOteria

כלי מרכזי למתן תמונה עדכנית של מצב אבטחת המידע והתאימות לתקנות להנהלה באופן שמאפשר קבלת החלטות מושכלות

הבנה, בכל רגע נתון, של תמונת מצב עדכנית של רמת החשיפה של נכסי המידע, מוכנות הארגון לאירועי אבטחת מידע וסייבר ורמת הפרואקטיביות שלו

המלצות מומחים בהתאמה אישית לארגון בהתאם לרמות החשיפה שלו ומצבו

בקרה, תעדוף וניהול סיכונים של כלל פעילויות אבטחת המידע, התקציבים, תאימות לרגולציות, ועוד

CISOteria - שיפור וייעול מוכנות הארגון לאיומי סייבר ותאימות לרגולציה

ניתן לתאם הדגמה לצורך בחינת התאמת המערכת לצרכי ארגונכם