CISOteria - פלטפורמה לניהול אבטחת מידע ורגולציה

מערכת בינה מלאכותית בענן לשיפור וייעול מוכנות הארגון לאיומי סייבר ותאימות לרגולציה

פלטפורמת AI ממוקדת סיכונים, מוגנת כפטנט, המאפשרת ניהול ויישום ותעדוף של כל תחום אבטחת המידע והרגולציה – מפעילויות ובקרות שוטפות ועד למצגות להנהלה ולדירקטוריון

מערכת מומחה מבוססת חוקים המתעדכנת ברמה יומית ומאגדת את הידע שלה ממקורות פנימיים וחיצוניים

  • ניטור ומעקב שוטף אחר כל הפעילויות ובקרות אבטחת המידע בארגון ובתעשייה מיישום מוצרים ועד תפעול תהליכים ונהלים
  • אחסון כל הנתונים במאגר מידע מרכזי
  • חישוב הסיכונים העסקיים והתאימות לתקנות
  • השוואת המוכנות ומידת הפרואקטיביות לחברות מקבילות בעלות רמות סיכון דומות
  • הנגשת המלצות מתועדפות ליישום פעילויות ובקרות להפחתת הסיכון ותאימות לתקנות

תכונות עיקריות

ניהול תאימות לתקנות ומתודולוגיות כגון: הגנת הפרטיות, 800-53, ISO27001, NIST Cyber Security Framework

פיקוח פרואקטיבי על יישום מדיניות ונהלים

ניהול סיכונים אופטימלי

המלצות מומחים מותאמות לארגון

ניהול קל ופשוט של תהליכי סגירת פערים וחשיפות

ניהול יעיל וממוקד של מבדקי חדירה וסקרי סיכונים

יתרונות CISOteria

כלי מרכזי למתן תמונה עדכנית של מצב אבטחת המידע והתאימות לתקנות להנהלה באופן שמאפשר קבלת החלטות מושכלות

הבנה, בכל רגע נתון, של תמונת מצב עדכנית של רמת החשיפה של נכסי המידע, מוכנות הארגון לאירועי אבטחת מידע וסייבר ורמת הפרואקטיביות שלו

המלצות מומחים בהתאמה אישית לארגון בהתאם לרמות החשיפה שלו ומצבו

בקרה, תעדוף וניהול סיכונים של כלל פעילויות אבטחת המידע, התקציבים, תאימות לרגולציות, ועוד

CISOteria הינה המערכת הראשונה מסוגה המכסה את כל האספקטים של אבטחת המידע והרגולציה בארגון: החל מאסטרטגיה, תעדוף, ביקורות, סקרי סיכונים ותהליכי תיקון הממצאים, תאימות לתקנות, ניהול סיכונים ועוד.