איחוד ומיקוד עובדי הארגון, ההנהלה, והתהליכים סביב ניהול אבטחת מידע ותאימות לתקנות

CISOteria היא מערכת לניהול אבטחת מידע ותאימות ארגונית לתקנות המספקת נראות, שליטה ותפיסת Risk-based לכל האנשים והתהליכים בארגון.

מעקב, שילוב וייעול של תהליכי הליבה בתחום אבטחת מידע, סייבר ותאימות לתקנות. ראיית תמונת המצב מלוח מחוונים אחד המקל על ניתוח חשיפות הארגון לסיכוני סייבר ומאפשר קבלת החלטות מושכלות יותר.

אתחול השימוש ב-CISOteria בשלושה שלבים מהירים

הפעלת מחשבון CISOteria לקבלת ציון רמת הפרואקטיביות והסיכון השיורי של ארגונכם

 יזהו את רמת החשיפה של הארגון, מ -1 (נמוך מאוד) עד 6 (גבוה מאוד) ואת הסיכון הטמון בכך.  יחשבו את ציון ה-CPI של הארגון – רמת הפרואקטיביות של ארגונכם לעומת ארגונים מקבילים ברמת חשיפה דומה.  יקבעו את הסיכון השיורי של נכסי הארגון (זהו הסיכון השורשי בהפחתת ציון ה-CPI).

כוונון, התאמה אישית וניהול של בקרות האבטחה השוטפות

הרחבת והתאמת בסיס הידע של ארגונכם במערכת CISOteria כך שיכלול את מוצרי אבטחת מידע, המדיניות והנהלים שבשימושכם, את נכסי המידע, הספקים ותמונת שכבות ההגנה המיושמות בשוטף. הקצאת משימות ובקרות לצוותי האבטחה ולנאמני אבטחת המידע. ובשוטף, קביעת עדיפויות ופיקוח על פעילויות ה-SecOps באופן התואם את רמות הסיכון השיורי המחושב של הארגון ופרויקטי סגירת הפערים.

ניטור ומעקב אחר יישום בקרות אבטחת מידע, רמת הסיכון המחושבת לנכסי המידע וקבלת המלצות מומחה יומיות

בדיקה יומית של ציון ה-CPI והסיכון השיורי המחושב תוך מעקב אחר מגמות ושינויים לאורך תקופות, קישורם ליישום הבקרות, ומינוף המלצות המומחה של המערכת לקביעת עדיפויות וקבלת החלטות- והכל בשפה שניתן לשתף את ההנהלה והדירקטוריון.

CISOteria נוגעת באופן ייחודי בכל האספקטים של אבטחת מידע, סייבר ותקנות הפרטיות - מקצה לקצה

 • שיפור וייעול
 • שיתוף מידע ותהליכים מובנים
 • אחידות ביישום תהליכים
 • קיצור תהליך עמידה בתקנות
 • ניהול משופר של שרשראות האספקה
 • המלצות מומחים המותאמות לארגון
 • נראות ושקיפות מוחלטת
 • גישה מבוססת סיכון
 • בסיס ידע מרכזי
 • מעקב יומי אחר מדד הפרואקטיביות (CPI)
 • דוחות משופרים לתכנון פעילויות
 • החלה ויישום בקרות וקישורם לשכבות ההגנה

CISOteria - שיפור וייעול מוכנות הארגון לאיומי סייבר ותאימות לרגולציה

ניתן לתאם הדגמה לצורך בחינת התאמת המערכת לצרכי ארגונכם